Disclaimer

Boost Loyalty BV (Kamer van Koophandel: KVK 27306184), hierna te noemen Air Miles Shop, verleent u hierbij toegang tot airmilesshop.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Air Miles Shop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Air Miles Shop spant zich in om de inhoud van airmilesshop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op airmilesshop.nl aangeboden artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Air Miles Shop. Bij sommige cadeaus staan actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze actieprijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op airmilesshop.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Air Miles Shop. Voor op airmilesshop.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Air Miles Shop nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Air Miles Shop.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Air Miles Shop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Het Air Miles saldo in onze (e-)mailingen kan vanwege de verwerkingstijd gewijzigd zijn door tussentijdse transacties. Kijk voor uw actuele Air Miles saldo bij "mijn saldo".

De door LMN en Air Miles Shop verzamelde spaardersgegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.